Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití horolezectví ve fyzioterapii
Název práce v češtině: Možnosti využití horolezectví ve fyzioterapii
Název v anglickém jazyce: Climbing and its use in physiotherapy
Klíčová slova: horolezectví, fyzioterapie, lezení, vadné držení těla, terapeutické lezení, umělá stěna
Klíčová slova anglicky: climbing, physiotherapy, faulty posture, therapeutic climbing, climbing wall
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: PhDr. Alena Herbenová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.04.2014
Datum zadání: 29.04.2014
Datum a čas obhajoby: 20.11.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.11.2014
Oponenti: doc. MUDr. Dobroslava Jandová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této bakalářské práce je úvaha, zda lezení na umělé stěně lze využít ve fyzioterapii, respektive jako jeden z fyzioterapeutických postupů. Je založena jak na autorově vlastních zkušenostech s lezením, tak na výsledcích dosavadních výzkumných prací v této oblasti a konečně na kasuistice probanda s vadným držením těla.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main purpose of this bachelor thesis is an assessment whether is there an importance of dealing with climbing as a part of physiotherapy. There is used an empirical base of author’s climbing experiences, results of researches and practical findings based on a case study of a proband with an faulty posture.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK