Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školní metodik ICT v mezinárodním kontextu
Název práce v češtině: Školní metodik ICT v mezinárodním kontextu
Název v anglickém jazyce: International context of a school ICT coordinator
Klíčová slova: ICT metodik, mezinárodní, integrace technologií
Klíčová slova anglicky: ICT coordinator, international, ICT integration
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.04.2014
Datum zadání: 29.04.2014
Datum a čas obhajoby: 19.01.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Teoretická východiska činnosti ICT metodika školy.
2. Způsob realizace činnosti metodiků ICT v některých vyspělých zemích..
3. Výzkum současného stavu realizace funkce metodika ICT v ČR a porovnání s cizinou.
4. Návrh možné inovace náplně činnosti školního metodika ICT v ČR.
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce pojednává o práci ICT koordinátora v různých zemích. Práce v teoretické části zkoumá roli ICT koordinátora a její dělení na práci metodickou a koordinační a zdůrazňuje důležitost oddělení této role od práce správce sítě. Dále přináší výsledky mezinárodních výzkumů z této oblasti a srovnává je s výzkumem v České republice. Srovnání výsledků přináší poznání, že situace českých ICT koordinátorů se od jejich zahraničních protějšků v zásadních bodech neliší. V rámci této práce jsem provedl vlastní výzkum mezi ICT koordinátory v USA, UK, Austrálii, Estonsku a Finsku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis debates differences of an ICT coordinator’s work in different countries. In its theoretical part, it examines work of an ICT coordinator and If and how this role could be separated to methodical (pedagogical) work and coordinating work and emphasizes how important it is to separate this role from a work of a technician. This work also brings results of various international researches from this field and compares them with a research done in the Czech Republic. Comparing the results reveals that situation of Czech ICT coordinators does not differ in most points from their international counterparts. The two areas that show differences is that the Czech coordinators are more often expected to cover work of a an IT technican and more issues with quality of hardware and internet connection.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK