Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Embryogeneze a raná ontogeneze bazálních versus odvozených skupin paprskoploutvých ryb (Actinopterygii).
Název práce v češtině: Embryogeneze a raná ontogeneze bazálních versus odvozených skupin paprskoploutvých ryb (Actinopterygii).
Název v anglickém jazyce: Embryogenesis and early ontogenesis of basal versus derived groups of the Ray-finned fishes (Actinopterygii)
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.05.2014
Datum zadání: 07.05.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V práci budou sumarizovány znalosti týkající se vztahu reprodukčních charakteristik ryb, včetně rodičovského chování, na následné embryonální a larvální charakteristiky vývoje, především vliv žloutku a zárodečných změn.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK