Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pěstounská péče dlouhodobá a na přechodnou dobu - psychologické aspekty z pohledu pěstouna a z pohledu dítěte.
Název práce v češtině: Pěstounská péče dlouhodobá a na přechodnou dobu - psychologické aspekty z pohledu pěstouna a z pohledu dítěte.
Název v anglickém jazyce: Long term foster-care and the temporary one - psychological aspects of the foster-parent view and child´s view.
Klíčová slova: Pěstounská péče, profesionální pěstounská péče, dlouhodobá pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, dítě, pěstounská rodina, citové přilnutí.
Klíčová slova anglicky: Foster care, professional foster care, long-term foster care, temporary foster care, child, foster family, attachment.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Šturma
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2014
Datum zadání: 29.04.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2014
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. v novelizovaném znění platném od 1.1.2013 mj. zavádí vedle tradiční pěstounské péče také pěstounskou péči na přechodnou dobu (tzv. profesionální pěstounskou péči). Cílem práce je popsat obě formy pěstounské péče s důrazem na jejich psychologické aspekty a předpoklady, a to viděné jednak z pohledu pěstouna, jednak z pohledu dítěte. Na základě této analýzy se autorka zamyslí nad psychologickými předpoklady a důsledky obou forem a zachytí přednosti i úskalí každé z těchto forem a navrhne možné empirické sledování vybraného fenoménu pěstounské péče.
Seznam odborné literatury
Bowlby, J. (2010). Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. (Vyd. 1., 356s.) Praha: Portál.
Brisch, K. (2011). Poruchy vztahové vazby: od teorie k terapii. (Vyd. 1., 311 s.) Praha: Portál.
Langmeier, J., & Matějček, Z. (2011). Psychická deprivace v dětství. (Vyd. 4., dopl., v nakl. Karolinum 1., 399 s.) Praha: Karolinum.
Brazelton, T., & Cramer, B. (1991). The earliest relationship: parents, infants, and the drama of early attachment. (xix, 252 s.) London: Karnac.
Matějček, Z., & Koluchová, J. (2002). Osvojení a pěstounská péče. (vyd. 1., 155 s.) Praha: Portál.
Zezulová, D. (2012). Pěstounská péče a adopce. (Vyd. 1., 197 s.) Praha: Portál.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK