Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak je modelován svět románu Kámen a bolest
Název práce v češtině: Jak je modelován svět románu Kámen a bolest
Název v anglickém jazyce: Kámen a bolest. How the Novel's World Was Made?
Klíčová slova: Karel Schulz, Kámen a bolest, styl, kompozice, postavy
Klíčová slova anglicky: Karel Schulz, Kámen a bolest, style, structure, figures
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2014
Datum zadání: 28.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Tomáš Vučka
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat románem Karla Schulze Kámen a bolest. Bude ho analyzovat z hlediska stylu, kompozice, výstavby postav a smyslu. Inspirací bude stručný článek Přemysla Blažíčka "...a bolest" (knižně v jeho souboru Kritika a interpretace, 2002). Výchozím textem bude vydání připravené Marií Havránkové v edici Česká knižnice 2002.
Seznam odborné literatury
Přemysl Blažíček: "...a bolest", in: P.B. Kritika a interpretace. Praha 2002.
Petr Wittlich + Blahoslav Dokoupil, Komentář, in: Karel Schulz: Kámen a bolest. Praha 2002.
Karel Schulz. Básník, prozaik, novinář. Literární archiv PNP 31. Praha 1999.
Martin C. Putna: Česká katolická literatura v kontextu 1918-1945. Praha 2010.
Tomáš Vučka: Karel Schulz mezi barokem a avantgardou. Diplomová práce. FF UK 2010.
Zde i další literatura.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK