Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychologie radosti
Název práce v češtině: Psychologie radosti
Název v anglickém jazyce: Psychology of joy
Klíčová slova: radost, pozitivní emoce, potěšení, úsměv
Klíčová slova anglicky: joy, positive emotions, pleasure, smile
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Uhlář
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2014
Datum zadání: 28.04.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Po teoretické stránce bude téma radosti zakotveno v subsystému emocí s důrazem na emoce základní. Do přehledu budou zahrnuty evoluční a interkulturní pohledy na radost. Pozornost bude věnována pojmové stránce včetně souvislostí radosti s pojmy, jako jsou spokojenost, potěšení, štěstí, blaho, extáze, triumf. Návazně budou zpracovány složky radosti od komponenty somatické, přes mentální až po složku výrazovou; spouštěče radosti a její dopady (individuální i skupinové; zdravotní i rozvojové).
Zpracována budou vybraná speciálnější témata, jako jsou radost/spokojenost v partnerském životě, radost v práci a z práce na pozadí naší výkonové společnosti, souvislosti radosti a hodnotových orientací, souvislosti radosti a homeostatických a růstových potřeb, prožívání radosti, smyslová radost a radost nadsmyslové povahy. V závěru bude radost sledována v kontextu smysluplného a naplněného života.
U návrhu empirického výzkumu se předpokládá vytvoření kombinovaného výzkumného projektu kvantitativně kvalitativní povahy se zaměřením na vybrané speciální téma (popř. témata) problematiky radosti.
Seznam odborné literatury
* Křivohlavý, J. (2010). Pozitivní psychologie. (Vyd. 2., 195 s.) Praha: Portál.
* Locke, E. A. (2002). Setting goals for life and happiness. In C. R. Snyder a S. J. Lopez (eds.) Handbook of positive psychology. New York, Oxford University Press.
* Mathes, E., & Kahn, A. (1975). Physical attractiveness, happiness, neuroticism, and self-esteem. Journal of Psychology, vol. 90 (issue 1).
* Thalmann, Y. (2012). Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive: de la pensée positive à la psychologie positive. Bernex (Suisse): Jouvence.
* Watson, D. (2002). Positive affektivity. The disposition to experimence pleasaurable emotional states. In C. R. Snyder a S. J. Lopez (eds.). Handbook of positive psychology. New York, Oxford University Press.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK