Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Agresivní chování v partnerských vztazích a jeho terapie
Název práce v češtině: Agresivní chování v partnerských vztazích a jeho terapie
Název v anglickém jazyce: Aggressive behaviour in partnerships and its therapy
Klíčová slova: Agrese, typy agrese, gender, terapie agrese
Klíčová slova anglicky: Aggression, types of aggression, gender, therapy of aggression
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2014
Datum zadání: 28.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2014
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat tématu agrese v partnerských vztazích se zaměřením na interakci mezi partnery. V teoretické části autorka zmapuje dosavadní studie a výzkumy, zejména ty, které vyhodnocují efektivitu programů pro zvládání agrese, a zhodnotí výhody a nevýhody různých výzkumných strategií. V praktické části autor navrhne konkrétní výzkumný design na ověření efektivity terapeutického programu pro zvládání agrese v sociálních vztazích. Bude také kvalitativně zkoumat, jak se vztah vyvíjel v průběhu navštěvování terapeutického programu a zda měla tato terapie pozitivní dopad na zvládání agrese a životní spokojenost obou partnerů.
Seznam odborné literatury
Baron, R., & Richardson, D. (c1994). Human aggression. (2nd ed., xx, 419 p.) New York: Plenum Press.

Čermák, I. (1998). Lidská agrese a její souvislosti. (1.vyd., 204 s.) Žďár nad Sázavou: Fakta.

Edited by Dan Olweus, J. (1986). Development of antisocial and prosocial behavior: research, theories, and issues. Orlando [etc.]: Academy Press.

Frielingsdorf, K. (2000). Agrese vytváří vztahy: jak se z destruktivních sil mohou stát síly prospěšné životu. (159 s.) Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Látalová, K. (2013). Agresivita v psychiatrii. (Vyd. 1., 235 s.) Praha: Grada.

Macek, P. (2003). Agrese, identita, osobnost. (Vyd. 1., 315 s.) Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR.

Poněšický, J. (2004). Agrese, násilí a psychologie moci. (Vyd. 1., 226 s.) Praha: Triton.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK