Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismus působení protinádorového léčiva ellipticinu v cílových tkáních jeho účinku
Název práce v češtině: Mechanismus působení protinádorového léčiva ellipticinu v cílových tkáních jeho účinku
Název v anglickém jazyce: The mechanism of action of anticancer drug ellipticin in target tissues of its effect
Klíčová slova: ellipticin, cytochromy P450, cytochrom b5, cytochrom P450 2S1, heterologní exprese
Klíčová slova anglicky: ellipticine, cytochromes P450, cytochrome b5, cytochrome P450 2S1, heterologous expression
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2014
Datum zadání: 11.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.04.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK