Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bethel Henry Strousberg a pád jeho podnikání na Zbirožsku v období tzv. velké deprese
Název práce v češtině: Bethel Henry Strousberg a pád jeho podnikání na Zbirožsku v období tzv. velké deprese
Název v anglickém jazyce: Bethel Henry Strousberg and fall of his undertaking activities in Zbiroh region in the time of so called great depresion
Klíčová slova: Strousberg, železnice, železářství, podnikatel, podnikání, Zbirožsko, velkostatek Zbiroh, gründerzeit, hospodářská krize
Klíčová slova anglicky: Strousberg, railway, iron industry, entrepreneur, entrepreneurship, Zbirožsko, manor farm estate Zbiroh, gründerzeit, Great Depression
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.04.2014
Datum zadání: 11.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.06.2014
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem předkládané bakalářské práce je případová studie, jejímž předmětem je analýza podnikání německého "krále železnic " v Českých zemích Bethela Henryho Strousberga. Ten založil v roce 1868 akciovou společnost v oboru železářského podnikání s centrem ve Zbirohu. Z této lokality hodlal vybudovat velké železářské centrum, tzv. český Manchester. Jeho velkoryse rozvinuté podnikatelské aktivity (výstavba závodů, stavba železnice, renovace zámku) zkolabovaly v hospodářské krizi sedmdesátých let. Práce bude zkoumat nejenom základy podnikání a jeho rozvoj, ale především pak příčiny jeho zhroucení. Autorka bude používat klasické metody business history a regionálních dějin.
Seznam odborné literatury
Literatura:
BRUCH vom, Rüdiger, Finanční génius a jeho průmyslové impérium. Případ „krále železnice“ Bethela Henryho Strousberga, in: Velké procesy. Právo a spravedlnost v dějinách, Praha 1997, s. 244 – 254.
EISLER Pavel, Monopoly v hutnictví kapitalistického Československa, Praha 1971.
GARKISCH Miloš a kol., Historie a současnost podnikání na Berounsku a Hořovicku, Žehušice 2006.
HOFMANN Gustav, Komorní železárny na Podbrdsku. Studie z dějin starého českého železářství, Praha 1968
HRABÁK Josef, Železářství v Čechách jindy a nyní, Praha 1909.
KAREL Jindřich, Závody a průmyslové trati Dr. B. H. Strousberga na Zbirožsku, in: Z dějin hutnictví, roč. 31, Praha 2002, s. 72 – 75.
OHLSEN Manfred, Der Eisenbahnkönig Bethel Henry Strousberg. Eine preußische Gründerkarriere, Berlin 1987.
REITBÖCK Gottfried, Der Eisenbahnkönigs Strousberg. Glück und Ende, Schmalkalden 1924.
TUMA David, Strousbergova železnice, železárna v osadě Františkov u Zbirohu a projekt „Strousberg – Stadt“ u obce Kařez, in: Zprávy památkové péče, Časopis státní památkové péče, roč. 73, č. 5, s. 383 – 394.

Prameny:
Státní oblastní archiv v Praze - fondy: Obchodní a živnostenská komora v Praze, Krajský soud obchodní v Praze
Národní archiv v Praze - fondy: Zemský výbor, Ministerstvo vnitra
Státní okresní archiv Beroun - spisy: obecní samospráva Zbiroh a Hořovice
Muzeum Josefa Václava Sládka ve Zbiroze - dokumentace k vývoji železářství a železnic na Zbirožsku
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK