Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Směnečné řízení v České republice
Název práce v češtině: Směnečné řízení v České republice
Název v anglickém jazyce: Bill of exchange proceedings in the Czech Republic
Klíčová slova: směnka; směnečný platební rozkaz; směnečné řízení
Klíčová slova anglicky: bill of exchange; judicial order to pay in a form of bill; bill of exchange proceedings
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.04.2014
Datum zadání: 23.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.04.2014
Datum a čas obhajoby: 26.04.2016 10:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 229
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.04.2016
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rigorózní práce se zabývá průběhem směnečného řízení v České republice od jeho zahájení po vydání meritorního rozhodnutí a výkon rozhodnutí, resp. exekuci. Zaměřuje se na nedávné změny v právní úpravě ohledně doručování směnečného platebního rozkazu, na postavení směnečných dlužníků v námitkovém řízení a specifika směnečného řízení jako zkráceného řízení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the course of bill of exchange proceedings in the Czech Republic from its commencement, issuing of a decision on merits till the enforcement of the decision. It focuses on recent amendments in the legislation governing the delivery of the judicial order to pay in a form of bill, on the position of a drawee in the hearing where his objections against the payment order are considered. It describes the specifics of the bill of exchange proceedings as a summary proceedings.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK