Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Classical operators of harmonic analysis in Orlicz spaces
Název práce v češtině: Klasické operátory harmonické analýzy v Orliczových prostorech
Název v anglickém jazyce: Classical operators of harmonic analysis in Orlicz spaces
Klíčová slova: Orliczův prostor, Sobolevova vnoření, Hardyho operátor, Maximální operátor, Rieszův potenciál, Laplaceova transformace, Optimalita.
Klíčová slova anglicky: Orlicz space, Sobolev embeddings, Hardy operator, Maximal operator, Riesz potential, Laplace transform, Optimality.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2014
Datum zadání: 26.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.01.2015
Datum a čas obhajoby: 26.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:01.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2018
Oponenti: Dr. Agnieszka Kalamajska
  Dorothee Haroske
 
 
Zásady pro vypracování
Doktorand bude studovat nerovnosti a vnoření na prostorech funkcí.
Seznam odborné literatury
Bennett and Sharpley: Interpolation of operatros, Princeton University Press, 1988,

Edmunds, Kerman, Pick: Optimal Sobolev imbeddings involving rearrangement-invariant quasinorms, J. Funct. Anal. 170 (2000), 307-355,

Kerman, Pick: Optimal Sobolev imbeddings, Forum Math 18, 4 (2006), 535-570,

M.A. Krasnosel'skii a Ya.B. Rutitskii: Convex functions and Orlicz spaces, Noordhoof, Groningen, 1961,

G.G. Lorentz: On the theory of spaces $\Lambda$, Pacific J. Math. 1 (1951), 411-429,

J. Malý, D. Swanson and W.P. Ziemer: Fine behavior of functions whose gradients are in an Orlicz space, Studia Math. 190 (2009), no. 1, 33–71,

další moderní časopisecká literatura
Předběžná náplň práce
Doktorand bude studovat nerovnosti a vnoření na prostorech funkcí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Inequalities and embeddings of function spaces will be studied.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK