Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozpoznávání a sledování objektů
Název práce v češtině: Rozpoznávání a sledování objektů
Název v anglickém jazyce: Object detection and tracking
Klíčová slova: rozpoznávání a sledování objektů, dálkoměrný senzor, Kalmanův filtr
Klíčová slova anglicky: object detection and tracking, rangefinder, Kalman filter
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2012
Datum zadání: 08.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.04.2014
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je implementace rozpoznávání a sledování objektů na základě dat
získaných z dálkoměrného senzoru.
Student nastuduje současná řešení v oblasti rozpoznávání objektů a jejich
sledování a na základě těchto znalostí navrhne a implementuje pilotní řešení
pro vybranou specifickou úlohu, s orientací především na zpracování dat
získaných z dálkoměrného senzoru (např. laser rangefinder). Implementace by
měla být vyhotovena se zřetelem i na přenositelnost pro případný další vývoj a
nasazení např. na "ne-PC" platformách.
Seznam odborné literatury
O. Khatib, B.Siciliano: Handbook of Robotics
S. Thrun & al.: Probabilistic Robotics
Springer Tracts in Advanced Robotics series
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK