Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jaroslav Lev z Rožmitálu, diplomat a politik pozdního středověku
Název práce v češtině: Jaroslav Lev z Rožmitálu, diplomat a politik pozdního středověku
Název v anglickém jazyce: Jaroslav Lev of Rožmitál, diplomat and politician of the late Middle Ages
Klíčová slova: Jaroslav Lev z Rožmitálu, páni z Rožmitálu, 15. století, prácheňský kraj, poselstvo Jiřího z Poděbrad
Klíčová slova anglicky: Jaroslav Lev of Rožmitál, lords of Rožmitál, 15th century, Prácheň-region, embassy of Georg of Podiebrad
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.04.2014
Datum zadání: 23.04.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2014
Datum a čas obhajoby: 20.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá osobností Jaroslava Lva z Rožmitálu. Snaží se na základě dostupných pramenů a literatury postihnout jeho život a politické působení v Českém království. Jde o významného člena šlechtické obce 15. století, který se proslavil svou diplomatickou cestou po západní Evropě. Za svůj vzestup vděčil nejen své politické obratnosti, ale nejspíš i faktu, že jeho sestra Johana byla manželkou českého krále Jiřího z Poděbrad. Díky své diplomatické misi se patrně více zviditelnil jako osobnost, s níž je nutné v politice počítat. Své schopnosti osvědčil nejdříve jako nejvyšší sudí a následně jako nejvyšší hofmistr Království českého. Nepůsobil však jen v Praze, ale také v jižních Čechách, kde zastával úřad hejtmana prácheňského kraje.
Seznam odborné literatury
Čornej, Petr – Bartlová, Milena: Velké dějiny zemí Koruny české VI, Praha 2007
Kotlárová, Simona: Páni z Rožmitálu, České Budějovice 2008
Macek, Josef: Jagellonský věk v českých zemích I-II, Praha 2001
Palacký, František: Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, Praha 1968-1973
Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze Království českého, III, Budějovicko, 3. vyd. Praha 1994; V, Podkrkonoší, 3 vyd. Praha 1995; VII, Písecko, 3 vyd. Praha 1996; XI, Prachensko, 3 vyd. Praha 1997; XIII, Plzeňsko a Loketsko, 3 vyd. Praha 1998
Urbánek, Rudolf, České dějiny, III, Věk poděbradský, 1–3, Praha 1915–1930, 4, Praha 1964
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK