Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Zvědavá kamera očima jejích tvůrců
Název práce v češtině: Zvědavá kamera očima jejích tvůrců
Název v anglickém jazyce: Curious camera through the eyes of its producers
Klíčová slova: Zvědavá kamera, televizní publicistika, Otka Bednářová, Vladimír Branislav, Jaromír Kincl, totalitní režim, Tajemství Čertova jezera, Volba povolání
Klíčová slova anglicky: Zvědavá kamera (Curious Camera), television journalism, Otka Bednářová, Vladimír Branislav, Jaromír Kincl, totalitarian regime, Tajemství Čertova jezera (The Mystery of Devil Lake), Volba povolání (The Choice of Profession)
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.04.2014
Datum zadání: 22.04.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Oponenti: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zaznamenat vzpomínky a postřehy jednotlivých tvůrců publicistického pořadu Zvědavá kamera se zaměřením na každodenní redakční práci a obtíže s ní spojené. Získané poznatky přinesou informace o mechanismech a hierarchii rozhodovacích procesů v tehdejší Československé televizi, způsobu ovlivňování její tematické skladby Komunistickou stranou Československa a cesty, kterými bylo možné v dané době tyto překážky obcházet. Osobní vzpomínky tvůrců pořadu budou rovněž sloužit k ilustraci dobových poměrů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis aims at analyzing memories and reflections of makers of the Zvedava kamera television journal with an accent on day-to-day work and difficulties it was bringing along. The outputs of the thesis will put light on on mechanisms and hierarchy of decision making in Czechoslovak television, especially about the way how the ruling party was influencing the programming, and the approaches at hand to overcome the imposed limits. The personal memories of the makers will also illustrate the atmosphere in Czechoslovak society at that time.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK