Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soupis a umístění figurální plastiky a ornamentálních motivů Parléřovské huti na katedrále sv. Víta
Název práce v češtině: Soupis a umístění figurální plastiky a ornamentálních motivů Parléřovské huti
na katedrále sv. Víta
Název v anglickém jazyce: Register and Placing of the Parléř Workshop´s Figural Sculptures
and Ornamental Motifs Placed on the Saint Vít Cathedral
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2007
Datum zadání: 12.01.2007
Datum a čas obhajoby: 03.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2007
Oponenti: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK