Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jety a struktura hmoty
Název práce v češtině: Jety a struktura hmoty
Název v anglickém jazyce: Jets and the structure of matter
Klíčová slova: Jet, kvantová chromodynamika, LHC, partonové distribuční funkce, substruktura kvarku
Klíčová slova anglicky: Jet, quantum chromodynamics, LHC, parton distribution functions, quark substruckture
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2014
Datum zadání: 26.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2015
Konzultanti: Mgr. Oldřich Kepka, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Hlavní částí disertační práce bude analýza jetových dat zaznamenaných experimentem ATLAS na urychlovači LHC v Ženevě. Důraz bude kladen na interpretaci těchto měření, především získáné nových poznatků o struktuře látky (přesněji protonu) na nejmenších rozměrových škálách dostupných v pozemských laboratořích. Cílem bude ověřit platnost současných teorií na rozměrových škálách 10.000 krát menších než je samotný rozměr protonu.

Během práce se doktorand stane členem špičkového experimentu ATLAS ve světové laboratoři částicové fyziky v CERN. Bude se podílet na jeho provozu, na nabírání dat a následné analýze dat.
Seznam odborné literatury
[1] R. Keith Ellis, W. James Stirling, Bryan R. Webber: QCD and Collider Physics, ISBN 0521 581893
[2] J. Chýla: Quarks, Partons, and Quantum Chromodynamics, učební text
[3] F. Halzen, A. D. Martin: Quarks and Leptons, ISBN-13: 978-0471887416
[4] R. Field: Applications of Perturbative Qcd, ISBN-13: 978-0201142952
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK