Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpora výuky v rámci 3D modelování
Název práce v češtině: Podpora výuky v rámci 3D modelování
Název v anglickém jazyce: Teaching support in 3D modeling
Klíčová slova: Počítačová grafika, tutoriál, analýza, dotazníkové šetření, 3D
Klíčová slova anglicky: Computer graphics, tutorial, analysis, questionnaire investigation, 3D
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Stanislav Lustig
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.04.2014
Datum zadání: 10.04.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK