Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium mechanismů agresivity akutní myeloidní leukemie v myším modelu nesoucím mutace genů Spil (PU.1) a Trp53.
Název práce v češtině: Studium mechanismů agresivity akutní myeloidní leukemie v myším modelu nesoucím mutace genů Spil (PU.1) a Trp53.
Název v anglickém jazyce: Delineating aggressiveness of acute myeloid leukemia in a mouse model carrying mutations of Spil (PU.1) and Trp53.
Klíčová slova: PU.1, leukémie, diferenciace, mikroRNA, p53, AML
Klíčová slova anglicky: PU.1, leukemia, differentiation, microRNA, p53, AML
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.04.2014
Datum zadání: 07.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.04.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK