Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Projevy ambivalence u kuřáků ve stadiu kontemplace
Název práce v češtině: Projevy ambivalence u kuřáků ve stadiu kontemplace
Název v anglickém jazyce: Manifestations of Ambivalence in Smokers in the Contemplation Stage
Klíčová slova: kouření, transteoretický model, behaviorální změna, kontemplace
Klíčová slova anglicky: smoking, transtheoretical model, behavioral change, contemplation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.04.2014
Datum zadání: 16.04.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK