Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The analysis of pharmacotherapy in patient suffered with dyslipidemia in Greece I.
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: The analysis of pharmacotherapy in patient suffered with dyslipidemia in Greece I.
Klíčová slova: hypolipidemic agents, drug consumption, affections, risk of pharmacotherapy, Greece,
Klíčová slova anglicky: hypolipidemic agents, drug consumption, affections, risk of pharmacotherapy, Greece,
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.04.2014
Datum zadání: 16.04.2014
Datum a čas obhajoby: 02.06.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2016
Oponenti: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Aim to analyze therapeutic value of hypolipidemic agents in selected Greece population .- preliminary study - I
Inclusion criteria: patient treated for dyslipidemia 2013 – 2014 visiting the pharmacy in Greece.
Inclusion criteria:
100 patients who came at pharmacy with prescriptions about Hyperlipidemic agents and other related diseases.
We can collect:
age, gender, high, weight, fat %?, personal history, psychosocial factors (job yes/no, stressful) diagnosis: dyslipidemia (yy) atherosclerotic diseases (yy), arterial hypertension (YY), diabetes mellitus (YY), depression (YY), another disease; hyperuricaemia (YY), Family history
medicine: drugs trade NAME ACTIVE Substances; strength, dosage scheme (YY - YY)
Biochemical test: frequency of tests: monitoring of BP, glucose, and cholesterol in the period of treatment
Seznam odborné literatury
Literature part: search of literature last five years - PubMed, Micromedex
Předběžná náplň práce
Epidemiology
Pathophysiology
Risk factors
Prognosis
Diagnosis
Tests
Aim
Strategy
Mortality studies (EBM)

Analysis of drug related problems, interactions, side effects in hypolipidemics
Interactions with other drugs and side effects.
Experimental part:
Methods
Results, evaluation (frequency analysis)
Discussion
Consusion
Summatry –
List of literature,
abrreviation
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Epidemiology
Pathophysiology
Risk factors
Prognosis
Diagnosis
Tests
Aim
Strategy
Mortality studies (EBM)

Analysis of drug related problems, interactions, side effects in hypolipidemics
Interactions with other drugs and side effects.
Experimental part:
Methods
Results, evaluation (frequency analysis)
Discussion
Consusion
Summarry –
List of literature,
abrreviation
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK