Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití fyzioterapeutických postupů u pacientů s kompartment syndromem v souvislosti s tepennými uzávěry
Název práce v češtině: Využití fyzioterapeutických postupů u pacientů s kompartment syndromem v souvislosti s tepennými uzávěry
Název v anglickém jazyce: The use of physiotherapy procedures for patients with compartment syndrome in the context of arterial closures
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ivona Heřmanová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.04.2014
Datum zadání: 15.04.2014
Datum a čas obhajoby: 20.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Kamila Schmidová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK