Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Postavení a úloha centrálních bank v EU
Název práce v češtině: Postavení a úloha centrálních bank v EU
Název v anglickém jazyce: The status and the role of central banks in the EU
Klíčová slova: centrální banka, Česká národní banka, Slovenská národní banka, Bundesbank, Evropská centrální banka
Klíčová slova anglicky: central bank, the Czech National Bank, the Slovak National Bank, the Bundesbank, the European Central Bank
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.06.2016
Datum a čas obhajoby: 13.06.2016 10:45
Místo konání obhajoby: PF UK míst. 340
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2016
Oponenti: JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK