Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Gamblerství - mapování interpersonálního chování u patologických hráčů
Název práce v češtině: Gamblerství - mapování interpersonálního chování u patologických hráčů
Název v anglickém jazyce: Gambling - mapping of interpersonal behavior of pathological gamblers
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2014
Datum zadání: 15.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.04.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK