Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Study of the extremely rare decay K+ -> pi+nu nu with the NA62 experiment at CERN
Název práce v češtině: Studium extrémně vzácneho rozpadu K+ -> pi+nu nu na experimentu NA62 v CERN
Název v anglickém jazyce: Study of the extremely rare decay K+ -> pi+nu nu with the NA62 experiment at CERN
Klíčová slova: kaon, analýza dat, Standartní Model
Klíčová slova anglicky: kaon, data analysis, Standard Model
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2014
Datum zadání: 26.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2015
Datum a čas obhajoby: 12.02.2020 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:25.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.02.2020
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Blažek, Ph.D.
  RNDr. Pavel Řezníček, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
NA62 je nově připravovaný experiment na CERN SPS navržen a koncipován k měření řídkých kaonových rozpadů, které budou sloužit k testům Standardního
Modelu částicové fyziky. Spuštění experimentu je naplánováno na konec roku 2014.
Doktorand by se měl aktivně zúčastnit všech fází experimentu při nabíraní nových dat v příštích letech.
Hlavním cílem je rekonstrukce a analýza extrémně řídkého procesu K+ -> pi+ nu anti-nu.
Seznam odborné literatury
NA62 Collaboration, CERN NA62 notes, http://na62.web.cern.ch/NA62/Documents/ReferenceDocuments.html
V.Cirigliano, G.Ecker, H.Neufeld, A.Pich a J.Portoles, Kaon Decays in the Standard Model, Rev.Mod.Phys.84 (2012) 399
J.Brod, M. Gorbahn a E.Stamou, Two-Loop Electroweak Corrections for the $K -> \pi \nu \bar{nu}$ Decays, Phys.Rev.D83 (2011) 034030
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK