Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cross-section measurements of the Higgs boson decaying into a pair of tau leptons with the ATLAS detector
Název práce v češtině: Cross-section measurements of the Higgs boson decaying into a pair of tau leptons with the ATLAS detector
Název v anglickém jazyce: Cross-section measurements of the Higgs boson decaying into a pair of tau leptons with the ATLAS detector
Klíčová slova: Higgsův boson, statistická analýza, Tile kalorimeter, časová kalibrace
Klíčová slova anglicky: Higgs boson, statistical analysis, Tile calorimeter, time calibration
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2015
Datum zadání: 15.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2015
Datum a čas obhajoby: 02.09.2019 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:06.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2019
Oponenti: Ing. Zdeněk Hubáček, Ph.D.
  doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.
 
 
Konzultanti: Mgr. Jana Faltová, Ph.D.
Mgr. Daniel Scheirich, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Student(ka) se detailně seznámí s analýzou dat na experimentu ATLAS v CERN. Zapojí se do studia vybraných fyzikálních procesů v pp interakcích, např. do analýzy rozpadů Higgsova bosonu. Nedílnou součástí práce bude srovnání dat s Monte Carlo simulacemi. Doktorand(ka) se bude podílet také na více technické práci (tzv. Service Task) spojené se subdetektorem TileCal.
Seznam odborné literatury
The ATLAS Collaboration: The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider, JINST 3:S08003, 2008
The ATLAS Collaboration: Expected Performance of the ATLAS Experiment - Detector, Trigger and Physics, arXiv:0901.0512v1 [hep-ex], 2009
The ATLAS Collaboration: Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC, Phys. Lett. B 716 (2012)
The ATLAS Collaboration: Search for the Standard Model Higgs boson in the H to tau+ tau- decay mode in √s = 7 TeV pp collisions with ATLAS, JHEP09(2012)070
The ATLAS Collaboration: Evidence for Higgs Boson Decays to the tau+tau- Final State with the ATLAS Detector, ATLAS-CONF-2013-108, 2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK