Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Ekologie, etologie a variabilita ještěrky zelené, Lacerta viridis v Přírodní rezervaci Tiché údolí
Název práce v češtině: Ekologie, etologie a variabilita ještěrky zelené, Lacerta viridis v Přírodní rezervaci Tiché údolí
Název v anglickém jazyce: Ecology,ethology and variability of european green lizard Lacerta viridis in Natural reservation Tiché údolí
Klíčová slova: ještěrka zelená, Lacerta viridis, Tiché údolí, říční fenomén, prostorová analýza, diskriminační analýza, mikrohabitat, populační charakteristiky
Klíčová slova anglicky: European green lizard, Lacerta viridis, Tiché údolí, riverine phenomenon, spatial analysis, microhabitat, DFA, population characteristics
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.04.2014
Datum zadání: 14.04.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Oponenti: RNDr. Jiří Moravec, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ekologie, etologie a variabilita ještěrky zelené, Lacerta viridis, v Přírodní rezervaci Tiché údolí
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Ecology,ethology and variability of the European green lizard, Lacerta viridis, in Natural reservation Tiché údolí
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK