Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rovný přístup ke vzdělání, jeho zajišťování a ochrana
Název práce v češtině: Rovný přístup ke vzdělání, jeho zajišťování a ochrana
Název v anglickém jazyce: Equal access to education, its legal framework and protection
Klíčová slova: rovný přístup ke vzdělání, základní škola, inkluzivní vzdělání, diskriminace
Klíčová slova anglicky: equal access to education, primary school, inclusive education, discrimination
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2014
Datum zadání: 11.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2016
Datum a čas obhajoby: 26.09.2016 14:30
Místo konání obhajoby: 105
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2016
Oponenti: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK