Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Styky Japonska se Západem v letech 1853 – 1868
Název práce v češtině: Styky Japonska se Západem v letech 1853 – 1868
Název v anglickém jazyce: Japan's Contacts with the West 1853 - 1868
Klíčová slova: Japonsko, Matthew C. Perry, období bakumacu, vlivy Západu, restaurace Meidži
Klíčová slova anglicky: Japan, Matthew C. Perry, Bakumacu period, influences of the West, Meiji Restoration
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.04.2014
Datum zadání: 10.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.05.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:06.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Perryho expedice v letech 1853-1854 a otevření Japonska světu znamenalo základní mezník v novověkých dějinách Japonska. Autorka práce bude sledovat dva hlavní cíle – v první řadě půjde o to, prezentovat a analyzovat proces změn v Japonsku po roce 1854 v oblasti politické, ekonomické, vojenské, atd. Druhým a stejně významným cílem bude hodnocení vývoje vztahů Japonska k nejvýznamnějším státům Západu – USA, Velké Británii, Francii, atd. včetně jejich ovlivňování vnitřního vývoje Japonska, jenž vedl k pádu tokugawského šógunátu, restauraci a reformám údobí Meidži, které determinovaly vznik moderního japonského státu.
Seznam odborné literatury
CRAIG A.M., REISCHAUER E.O: Dějiny Japonska (2. vydání, 2000, nakladatelství Lidové noviny, 476 s.)
GORDON Andrew: A modern History of Japan (2. vydání, 2009, Oxford University Press, 400 s.)
GOTO-JONES Christopher: Modern Japan (2009, Oxford University Press, 159 s.)

SEIHO Arima: The Western Influence on Japanese Military Science, Shipbuilding, and Navigation (Monumenta Nipponica, Vol. 19, No. 3/4 (1964), pp. 352-379)
RANZABURO Otori: The Acceptance of Western Medicine in Japan (Monumenta Nipponica, Vol. 19, No. 3/4 (1964), pp. 254-274)
SPURR William A.: Business Cycles in Japan before 1853 (Journal of Political Economy, Vol. 46, No. 5 (Oct., 1938), pp. 653-687)
LOCKWOOD William W.: Japan's Response to the West (World Politics, Vol. 9, No. 1 (Oct., 1956), pp. 37-54)
GOODAY G. J. N. and LOW M. F.: Technology Transfer and Cultural Exchange: Western Scientists and Engineers Encounter LateTokugawa and Meiji Japan (Osiris, 2nd Series, Vol. 13, Beyond Joseph Needham: Science, Technology, and Medicine in East and Southeast Asia (1998), pp. 99-128)
COOPER Michael: The Brits in Japan (Monumenta Nipponica, Vol. 47, No. 2 (Summer, 1992), pp. 265-272)
SMITH Thomas C.: The Introduction of Western Industry to Japan During the Last Years of the Tokugawa Period (Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 11, No. 1/2 (Jun., 1948), pp. 130-152)
MATSUYAMA Makoto: Japan and the Western Powers (The North American Review, Vol. 127, No. 265 (Nov. - Dec., 1878), pp. 406-426)
PERRY John Curtis: Great Britain and the Emergence of Japan as a Naval Power (Monumenta Nipponica, Vol. 21, No. 3/4 (1966), pp. 305-321)
Baron TAKAHARU Mitsui: The System of Communications at the Time of the Meiji Restoration (Monumenta Nipponica, Vol. 4, No. 1 (Jan., 1941), pp. 88-101)
TOTMAN Conrad: Fudai Daimyo and the Collapse of the Tokugawa Bakufu (The Journal of Asian Studies, Vol. 34, No. 3 (May, 1975), pp. 581-591)
STEELE William M.: Edo in 1868. The View from Below (Monumenta Nipponica, Vol. 45, No. 2 (Summer, 1990), pp. 127-155)
BREEN John: The Imperial Oath of April 1868: Ritual, Politics, and Power in the Restoration (Monumenta Nipponica, Vol. 51, No. 4 (Winter, 1996), pp. 407-429)
PYLE Kenneth B.: Profound Forces in the Making of Modern Japan (Journal of Japanese Studies, Vol. 32, No. 2 (Summer, 2006), pp. 393-418)
PACHECO Diego: The Founding of the Port of Nagasaki and its Cession to the Society of Jesus (Monumenta Nipponica, Vol. 25, No. 3/4 (1970), pp. 303-323)
MASUZO Ueno: The Western Influence on Natural History in Japan (Monumenta Nipponica, Vol. 19, No. 3/4 (1964), pp. 315-339)
HESSELINK Reinier H.: The Two Faces of Nagasaki: The World of the Suwa Festival Screen (Monumenta Nipponica, Vol. 59, No. 2 (Summer, 2004), pp. 179-222)
BRONFENBRENNER M.: Some Lessons of Japan's Economic Development, 1853-1938 (Pacific Affairs, Vol. 34, No. 1 (Spring, 1961), pp. 7-27)
MARCIA Yonemoto: Maps and Metaphors of the "Small Eastern Sea" in Tokugawa Japan (1603-1868) (Geographical Review, Vol. 89, No. 2, Oceans Connect (Apr., 1999), pp. 169-187)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK