Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Die bayerische Identität am Beispiel des Münchner Oktoberfestes: Inwiefern ist die heutige Form des Festes noch traditionell bayerisch?
Název práce v jazyce práce (němčina): Die bayerische Identität am Beispiel des Münchner Oktoberfestes: Inwiefern ist die heutige Form des Festes noch traditionell bayerisch?
Název práce v češtině: Bavorská identita na příkladu mnichovského Oktoberfestu: Do jaké míry je dnešní podoba slavnosti ještě tradičně bavorská?
Název v anglickém jazyce: Bavarian Identity at the example of the Octoberfest in Munich: To what extent is the modern festival still traditional bavarian?
Klíčová slova: Oktoberfest, Wiesn, Bavorsko, Mnichov, bavorská identita, bavorské tradice, slavnost.
Klíčová slova anglicky: Oktoberfest, Wiesn, Bavaria, Munich, Bavarian identity, Bavarian traditions, fair, festival.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. David Emler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.04.2014
Datum zadání: 09.04.2014
Datum a čas obhajoby: 01.02.2017 09:45
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J3093, Jinonice - místn. č. 3093
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2017
Oponenti: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BAUER, Dörte, Geschichtskultur als Instrument zur staatlichen Identitätsstiftung (Neuried: ars una, 2006).
BAUER, Richard, 175 Jahre Oktoberfest (München: F. Bruckmann, 1985).
BAUR, Karl, Oktoberfest (München: Georg D. W. Callwey, 1970).
CHALMERS, Martin, „Heimat: approaches to a word and a film“, Framework 26/27, Nr. 85 (1985).
DERING, Florian, Das Oktoberfest 1810 - 2010 (München: Süddt. Zeitung, 2010).
FISCHER, Manfred F., Ruhmeshalle und Bavaria (München: Bayerische Schlösserverwaltung, 2009).
GERNDT, Helge, „Zur Dokumentation von Festkultur: Öffentliche Feste in Bayern“, in Kultur als Forschungsfeld, hrsg. Helge Grendt (München: Münchner Vereinigung für Volkskunde, 1986).
HALLER, Elfi M., „Ludwig I. und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen: Porträt einer königlichen Ehe“, in Festzug zur Feier der Jubelehe des Königs Ludwig und der Königin Therese zu München am 4. Oktober 1835, hrsg. Elfi M. Haller et. al. (München: Bayrische Vereinsbank, 1982).
HOBSBAWN, Eric J., The invention of tradition (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009).
KRAUSS-MEYL, Sylvia, Das Oktoberfest: Zwei Jahrhunderte Spiegel des Zeitgeists, (Regensburg: Verlag Pustet, 2015).
MORLEY, David a ROBINS, Kevin, Spaces of Identity: global media, electronic landscapes and cultural boundries (London: Routledge, 1995), 257.
Předběžná náplň práce
Mnichovský Oktoberfest vznikl roku 1810 jako instrument pro posílení bavorské identity v nově vzniklé monarchii. V padesátých letech 20. století se vyvinul v mezinárodně známou událost, kterou navštěvují milióny lidí z celého světa. Tento vývoj má za následek různé negativní názory ohledně dnešního záměru Oktoberfestu. Cílem této práce je diskurzivní analýzou potvrdit či vyvrátit tyto kritiky, které popírají souvislosti původní podoby mnichovské slavnosti s její dnešní formou. Na úvod práce jsou vysvětlena teoretická východiska a pojmy, jako místa vzpomínání nebo oslavy a slavnosti. Podstatnou část práce pak tvoří analýza diskurzu o bavorské identitě s jejími hlavními symboly, které jsou úzce spjaté s konáním mnichovského Oktoberfestu. Středobodem analýzy je historická reflexe Oktoberfestu s jeho nejdůležitějšími okamžiky ve vývoji, tradicemi a znaky. Výzkum je na závěr doplněn kvantitativní analýzou faktů a čísel, které jsou pro danou problematiku podstatné.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Munich Oktoberfest was established in 1810 as an instrument for strengthening the Bavarian identity in the new developed monarchy. In the 1950s it has evolved into an international event which is being visited by millions of people from all around the world. This development lead to negative opinions about the present purpose of the Oktoberfest. The aim of the thesis is to confirm or refute these critics which deny any connection between the past and the present form of the Munich festival. The introduction deals with the theoretical background and terms such as remembrance or festivals and celebration. A substantial part of the work consists in the discourse analysis of the Bavarian identity with its main symbols which are closely linked to the celebration of the Oktoberfest in Munich. The main part is devoted to the Oktoberfest itself, its origins and development with the most important moments and main features. The research is completed by a quantitative analysis of facts and numbers which are essential for this subject.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK