Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Překlady Gogolova Revizora do češtiny
Název práce v češtině: Překlady Gogolova Revizora do češtiny
Název v anglickém jazyce: Czech Translations of The Government Inspector by N.V.Gogol
Klíčová slova: Revizor, umělecký překlad, komparace, české překlady Revizora, drama, ruština, překladatelství, frazeologie
Klíčová slova anglicky: The Government Inspector, artistic translation, comparison, Czech translations of The Government Inspector, drama, Russian, translation, phraseology
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.04.2014
Datum zadání: 09.04.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.08.2014
Datum a čas obhajoby: 03.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Stručně pojednat o vzniku dramatu Revizor v kontextu autorovy tvorby a doby
2) Porovnat vybrané překlady do češtiny
3) Pojednat o otázkách stárnutí překladu na jedné straně a dobových aktualizacích překladu na straně druhé
4) Uvést příklad překladu Revizora a jeho adaptace v divadle
Seznam odborné literatury
GOGOL', Nikolaj Vasil'jevič. Revizor: komedie v pěti dějstvích. Praha: Dilia, 1978, 89 s. přeložil Zdeněk Mahler
GOGOL', Nikolaj Vasil'jevič. Revisor: komedie o pěti aktech. 5. vyd., v Orbisu 1. vyd. Praha: Orbis, 1958, 124 s. přeložil Bohumil Mathesius
GOGOL', Nikolaj Vasil'jevič. Revisor: komedie o pěti aktech. 4. vyd., Praha: Odeon, 1986, 234 s. přeložil Karel Milota
GOGOL', Nikolaj Vasil'jevič. Revisor: komedie., Praha: Otakar Štorch-Marien, 1926, 134 s. přeložil Václav Koenig
GOGOL', Nikolaj Vasil'jevič. Revisor: komedie o pěti aktech., Praha: Zora, 1925, 107 s. přeložil Bořivoj Prusík
GOGOL, Nikolaj Vasiljevič. Revisor, aneb: "Nehněvej se na zrcadlo, máš-li křivou hubu". Překlad Josef Mikuláš Boleslavský. Praha : Mikuláš a Knapp, 1867.
Nikolaj Vasiljevič Gogol, Revizor : komedie o pěti dějstvích : [premiéra 23. a 24. listopadu 2006 ve Stavovském divadle / program připravila Daria Ulrichová]
Гоголь Николай Васильевич, РЕВИЗОР: Комедия в пяти действиях , 1836
BAŠMAK, Michal. N. V. Gogol. Praha: Orbis, 1947, 29 s.
JERMILOV, Vladimir Vladimirovič. N.V. Gogol. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1953, 278 s.
SLJUSAR', A. Proza A. S. Puškina i N. V. Gogolja: oguit žanrovo-gipologičeskogo sopostavlenija. Kijev: Lybid', 1990, 188 s. ISBN 5-11-002135-x.
ĎURIŠIN, D. Preklady Revizora a Mrtvych duší. Slovenská realistická poviedka a N. V. Gogol. Ďurišin, D., Slovenská realistická poviedka a V.N. Gogol, VSAV, Bratislava, s. 170 - 177. 1966.
STEPANOV, Nikolaj Leonidovič. N. V. Gogol': tvorčeskij put'. Moskva: Gosudarstvennoje izdatel'stvo chudožestvennoj literatury, 1955, 584 s.
PECHÁČKOVÁ, Anna. N. V. Gogol: život a dílo. Praha, 1952. 110 s.
LEVÝ J., Umění překladu, Praha 1998
HRDLIČKA, M., GROMOVÁ A. (EDS.) Antologie teorie uměleckého překladu. Ostrava 2004
HRDLIČKA, M.: Literární překlad a komunikace. Praha: ISV 2003.
POPOVIČ, A.: Teória umeleckého prekladu. Bratisdlava, Tatran 1975.
KŠICOVÁ, D.: Ruská literatura 19. a začátku 20. století v českých překladech: Kapitoly z dějin literárních vztahů. Praha 1988
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK