Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Malíř František Jakub Prokyš a jeho církevní zakázky
Název práce v češtině: Malíř František Jakub Prokyš a jeho církevní zakázky
Název v anglickém jazyce: Painter František Jakub Prokyš and his sacral works
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2007
Datum zadání: 11.01.2007
Datum a čas obhajoby: 11.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Oponenti: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK