Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morfologická charakteristika korejského dialektu ostrova Čedžu, porovnání se standardní varietou a analýza zachovalých prvků středověké korejštiny
Název práce v češtině: Morfologická charakteristika korejského dialektu ostrova Čedžu, porovnání se standardní varietou a analýza zachovalých prvků středověké korejštiny
Název v anglickém jazyce: Morphological characteristics of the Korean dialekt spoken on Cheju, comparison with standard Korean and analysis of the Middle Korean elements
Klíčová slova: korejský jazyk|standardní korejština|čedžuský jazyk|dialekt ostrova Čedžu|morfologie|středověká korejština|jmenné a verbální výrazy|jazyková politika
Klíčová slova anglicky: Korean language|standard Korean|Cheju language|dialect of Cheju island|morphology|Middle Korean|noun and verbal expressions|language policy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2014
Datum zadání: 06.04.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2014
Datum a čas obhajoby: 23.02.2023 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.10.2022
Datum proběhlé obhajoby: 23.02.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
  Mgr. Blanka Ferklová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK