Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální tématika v Českém konceptuálním umění 90. let 20. století
Název práce v češtině: Sociální tématika v Českém konceptuálním umění 90. let 20.
století
Název v anglickém jazyce: Social themes in czech conceptual art of ninetieth of 20. century
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2006
Datum zadání: 28.11.2006
Datum a čas obhajoby: 11.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Oponenti: PhDr. Lenka Bydžovská, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK