Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané krytosemenné rostliny využívané jako hypnotika, sedativa a antidepresiva
Název práce v češtině: Vybrané krytosemenné rostliny využívané jako hypnotika, sedativa a antidepresiva
Název v anglickém jazyce: Selected Angiosperms Used as Hypnotics, Sedatives and Antidepressants
Klíčová slova: přírodní léčiva, účinné látky, hypnotika, sedativa, antidepresiva, krytosemenné rostliny, laboratorní cvičení z botaniky
Klíčová slova anglicky: natural drugs, effective substances, hypnotics, sedatives, antidepressants, angiosperms, exercises for botany students
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.04.2014
Datum zadání: 26.08.2014
Datum a čas obhajoby: 25.05.2015 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK