Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Imunitní systém, oxid dusnatý a paraziti
Název práce v češtině: Imunitní systém, oxid dusnatý a paraziti
Název v anglickém jazyce: Immune system, nitric oxide and parasites
Klíčová slova: Oxid dusnatý, makrofág, Trichomonas, Leishmania
Klíčová slova anglicky: Nitric oxide, macrophage, Trichomonas, Leismania
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2015
Datum zadání: 12.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Oponenti: RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Literární rešerše na téma interakce hostitel-parazit zaměřená na roli oxidu dusnatého při obraně hostitele a na obranné mechanismy parazita, zejména flavodiiron proteiny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Review on the host-parasite interactions focused on the role of nitric oxide in the host defense and on the defense mechanisms of parasites, namely flavodiiron proteins.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK