Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identita zpovědníka v dokumentech Druhého vatikánského koncilu a v pokoncilním magisteriu
Název práce v češtině: Identita zpovědníka v dokumentech Druhého vatikánského
koncilu a v pokoncilním magisteriu
Název v anglickém jazyce: The identity of the confessor in the documents of the II. vatican council and
the post-conciliar magisterium
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2006
Datum zadání: 09.11.2006
Datum a čas obhajoby: 13.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2007
Oponenti: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK