Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah mezi velikostí vajec a dobou inkubace u gekonů (Squamata: Gekkota)
Název práce v češtině: Vztah mezi velikostí vajec a dobou inkubace u gekonů (Squamata: Gekkota)
Název v anglickém jazyce: Relationship between egg size and incubation time in geckos (Squamata: Gekkota)
Klíčová slova: doba inkubace, plazi, trade-off, evoluční ekologie
Klíčová slova anglicky: incubation time, reptiles, trade-off, evolutionary ecology
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.03.2014
Datum zadání: 28.03.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2014
Oponenti: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Testovat, zda existuje jednoznačný pozitivní vztah mezi velikostí vajec a dobou inkubace u dvou radiací gekonů s velkou variabilitou ve velikosti těla.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK