Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pracovní vztah nadřízený - podřízený ve světle křesťanské etiky a spirituality
Název práce v češtině: Pracovní vztah nadřízený - podřízený ve světle křesťanské etiky a spirituality
Název v anglickém jazyce: Labour relation superior - subordinate in the light of Christian ethic
and spirituality
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Albert-Peter Rethmann
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2006
Datum zadání: 10.10.2006
Datum a čas obhajoby: 11.06.2009 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2009
Oponenti: ThLic. Petr Štica, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK