Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva
Název práce v češtině: Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva
Název v anglickém jazyce: Current Issues in International Insolvency Law
Klíčová slova: mezinárodní insolvenční právo, insolvenční řízení s mezinárodním prvkem, přeshraniční úpadkové řízení, určení mezinárodní příslušnosti a rozhodného práva, COMI, uznávání účinků zahraničního insolvenčního řízení, Brexit
Klíčová slova anglicky: international insolvency law, insolvency proceedings with a cross-border element, cross border insolvency proceedings, determination of international jurisdiction and applicable law, COMI, recognition of the effect of foreign insolvency proceedings, Brexit
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.03.2014
Datum zadání: 27.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.03.2014
Datum a čas obhajoby: 19.12.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.11.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:23.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.12.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK