Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tanec jako projev zbožnosti
Název práce v češtině: Tanec jako projev zbožnosti
Název v anglickém jazyce: Dance as a Manifestation of Devotion
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Mrňávek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2006
Datum zadání: 10.10.2006
Datum a čas obhajoby: 13.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2007
Oponenti: Mgr. Vladimír Málek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK