Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukační hry s chemickou tematikou
Název práce v češtině: Edukační hry s chemickou tematikou
Název v anglickém jazyce: Educational game activities with chemical theme
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.03.2014
Datum zadání: 26.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.03.2014
Datum a čas obhajoby: 03.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2008
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK