Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Leniency program v soutěžním právu
Název práce v češtině: Leniency program v soutěžním právu
Název v anglickém jazyce: Leniency program in competition law
Klíčová slova: - Leniency program - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - Kartely - Redukce pokuty - Imunita
Klíčová slova anglicky: - Leniency Programme - Office for the protection of competition - Cartels - Reduction of fine - Immunity
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.03.2014
Datum zadání: 18.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.09.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 13:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 230
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK