Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompenzace vyjadřování jako problémová komunikativní dovednost ve vztahu ki neurolingvistickým a psycholingvistickým aspektům osvojování cizího jazyka
Název práce v češtině: Kompenzace vyjadřování jako problémová komunikativní dovednost ve vztahu ki neurolingvistickým a psycholingvistickým aspektům osvojování cizího jazyka
Název v anglickém jazyce: Compensation of expression as a problem of communication skills in relation to neurolinguistics and psycholinguistic aspects of second language acquisition
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Milada Kouřimská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.03.2014
Datum zadání: 25.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.03.2014
Datum a čas obhajoby: 23.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2006
Oponenti: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
  doc. PhDr. Josef Hendrich, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK