Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Kreativní interpretace jako didaktický problém
Název práce v češtině: Kreativní interpretace jako didaktický problém
Název v anglickém jazyce: Creative interpretation as a didactic problem
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.03.2014
Datum zadání: 25.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.03.2014
Datum a čas obhajoby: 23.02.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.02.2006
Oponenti: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
  doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK