Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Pěvecké činnosti v logopedické prevenci v mateřské škole
Název práce v češtině: Pěvecké činnosti v logopedické prevenci v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Singing activities in the logopedic prevention in the kindergarten
Klíčová slova: pěvecké činnosti, logopedická prevence, Orffova metoda, heterogenní třída v mateřské škole
Klíčová slova anglicky: singing activities, logopedic prevention, Orff method, heterogeneous kindergarten class
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2014
Datum zadání: 25.03.2014
Datum a čas obhajoby: 21.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se věnuje vývoji řeči a hudebnosti předškolních dětí. Popisuje možnosti hudebních činností v logopedické prevenci. Aktualizuje slovní zásobu a obsah výukového materiálu na principech Orffovy školy v heterogenní třídě mateřské školy. Mapuje a podchycuje vliv této metody na hudební a řečové projevy dětí v předškolním věku a zjišťuje jejich rozvoj v pěveckých činnostech při práci v logopedické prevenci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis pursues the development of the speech and the musicality of pre-school children. It describes the possibilities of musical activities in the logopedic prevention. It updates the vocabulary and the content of the educational material on the principles of Orff School in a heterogeneous kindergarten class. It maps and captures the impact of this method on the musical and speech expressions of children in pre-school age and finds out their development in singing activities while working in the logopedic prevention.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK