Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pavel Jurkovič - hudební skladatel
Název práce v češtině: Pavel Jurkovič - hudební skladatel
Název v anglickém jazyce: Pavel Jurkovic - Music Composer
Klíčová slova: Pavel Jurkovič, skladatelská činnost, Orffův Schulwerk, Orffův instrumentář, Česká Orffova společnost
Klíčová slova anglicky: Pavel Jurkovič, Jurkovič’s composing, Orff Schulwerk, Orff instruments, Czech Orff Society
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2014
Datum zadání: 25.03.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2015 10:45
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se věnuje významné osobnosti české hudební výchovy, skladateli, pedagogovi a propagátorovi Orffova didaktického systému Pavlu Jurkovičovi. První část práce popisuje Jurkovičův život a jeho hudební a pedagogické vzdělání. Druhá část pojednává o skladatelově pedagogické činnosti, dále popisuje adaptaci Orffova Schulwerku v Čechách a Českou Orffovu společnost, u jejíhož vzniku Jurkovič stál. Poslední, stěžejní část bakalářské práce předkládá výběr skladeb Pavla Jurkoviče s jejich stručnou charakteristikou – sborové skladby pro dětské, ženské, mužské i smíšené sbory, úpravy lidových písní, jednohlasé písně pro děti, písně s doprovodem Orffova instrumentáře a v neposlední řadě také učebnice hudební výchovy a metodické příručky.�
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis focuses on leading figure of Czech music education, composer, teacher and propagator of the Orff Approach – Pavel Jurkovič. First part of the thesis depicts Jurkovič’s life and his musical and pedagogical education. Second part deals with composer’s pedagogical activity. The thesis further describes adaptation of Orff Schulwerk in Bohemia – the Czech Orff’s School and formation of the Czech Orff Society. The last and key part of this thesis presents products of Jurkovič’s composing along with its brief characteristics – choir pieces for children’s, women’s, men’s and mixed choirs, adaptations of folk songs, unison songs for children, songs with Orff instruments accompaniment, and finally his music textbooks and teacher’s handbooks.�
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK