Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interpretační analýza cyklu Čtyři písně o Marii Bohuslava Martinů
Název práce v češtině: Interpretační analýza cyklu Čtyři písně o Marii Bohuslava Martinů
Název v anglickém jazyce: Interpretative analysis of the cycle Four songs about Mary by Bohuslav Martinů
Klíčová slova: Bohuslav Martinů, Čtyři písně o Marii, Zvěstování, Sen, Snídaně Panny Marie, Obraz Panny Marie, interpretace, analýza, hudební formy
Klíčová slova anglicky: Bohuslav Martinů, Four songs about Mary, Annunciation, Dream, The breakfast of the Virgin Mary, The picture of the Virgin Mary, interpretation, analysis, musical form
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2014
Datum zadání: 25.03.2014
Datum a čas obhajoby: 15.09.2016 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK