Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohyb v hudební výchově v mateřské škole
Název práce v češtině: Pohyb v hudební výchově v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Movement in Music Education in Kindergarten
Klíčová slova: hudebně pohybová výchova, dítě předškolního věku, motivace
Klíčová slova anglicky: Music and physical education, child of preschool age, motivation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Řešitel: Bc. Ilona Ptáčníková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2014
Datum zadání: 25.03.2014
Datum a čas obhajoby: 18.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK