Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Křesťanské a biblické motivy v pojetí alchymie. Studie vztahu křesťanství a alchymie nad alchymistickým traktátem.
Název práce v češtině: Křesťanské a biblické motivy v pojetí alchymie. Studie vztahu křesťanství
a alchymie nad alchymistickým traktátem.
Název v anglickém jazyce: Christian and Biblical Motives according to Alchemy.
A Study of the Relationship between Christianity and Alchemy
Based on an Alchemy Tract
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.09.2006
Datum zadání: 16.09.2006
Datum a čas obhajoby: 08.11.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.10.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:01.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 08.11.2007
Oponenti: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK