Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudební výchova ve světle nového Kurikula
Název práce v češtině: Hudební výchova ve světle nového Kurikula
Název v anglickém jazyce: Music Education and New Curriculum
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.03.2014
Datum zadání: 24.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.03.2014
Datum a čas obhajoby: 05.02.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2008
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: prof. PaedDr. Jaroslav Herden, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK